Het Indisch Netwerk Eindhoven: www.indischnetwerk040.nl - De Stichting Pelita: www.pelita.nl -

Stichting BINTANG MALUKU: https://www.facebook.com/443759685818702/

Indische Vrouwen Vereniging "De KOEMPOELAN": Esther Bavinck - Tel: 06 55 15 07 55

BUITENZORG voor WELZIJN: www.buitenzorgvoorwelzijn.nlVITALIS: www.vitalisgroep.nl

 - KLEURRIJKE STAD: www.kleurrijkestad.nlMI BOSIE: www.mibosie.nl

 - De WERELDTAFEL: Ilse Johan - Jan Duikerlaan 56 - 5622 BS Eindhoven - Tel: 040 245 49 74